สร้างบ้าน

build a house
build a house

สร้างบ้าน เริ่มต้นอย่างไรดี

สร้างบ้าน ถ้าหากท่าน คิดอยากจะมีบ้านซักหลัง ไม่ว่าจะซื้อ หรือจะสร้างบ้านเอง เจ้าของบ้านหลายท่าน อาจจะสับสนไม่น้อย และไม่แน่ใจว่า

สร้างบ้าน

จะเริ่มต้นอย่างไรดี เจ้าของบ้านจึงควรศึกษา ข้อมูลหลายๆ ด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจ เนื่องจาก บ้าน นั้น เป็นเหมือนความฝัน และความภาคภูมิใจของหลายๆ ท่านที่ต้องการ สร้างมันขึ้นมาสักครั้ง ในชีวิตเลยทีเดียว

อยากมีบ้านใหม่ เริ่มต้นอย่างไรดี

โดยการที่เรา จะมีบ้านซักหลังนั้น ท่านสามารถพิจารณา ตามเหตุผลและปัจจัยประกอบ ในการนำมาตัดสินใจ ของแต่ละท่าน ที่ต่างกันออกไป

เพื่อเลือกใช้ บริการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด เช่น ในกรณีที่ท่านต้องการ บ้านพร้อมอยู่อาศัย หรือรอระยะเวลา ผ่อนดาวน์ได้

สร้างบ้าน

การเลือกซื้อบ้าน จัดสรรโครงการต่างๆ ก็สามารถตอบโจทย์ ในส่วนนี้ โดยเจ้าของบ้าน สามารถพิจารณา จากความเหมาะสม เรื่องทำเลที่ตั้ง

และไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต ดีไซน์ของบ้าน ความเชื่อมั่น ในแบรนด์โครงการนั้น รวมถึงต้องการ ได้รับความสะดวกสบาย ในการใช้พื้นที่

ส่วนกลางของโครงการ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต และสุดท้าย ราคาบ้านควร อยู่ในงบประมาณที่จัดเตรียมไว้ หรือไม่เกินความสามารถ ในการกู้ธนาคาร ของผู้จะกู้ซื้อบ้าน

การจะสร้างบ้านใหม่ เริ่มต้นอย่างไรดี

ซึ่งในกรณี ที่เจ้าของบ้าน มีที่ดินเปล่าอยู่แล้ว สามารถหาผู้ออกแบบ หรือก่อสร้างได้ หลายลักษณะ อาทิ บริษัทรับสร้างบ้าน ที่ให้บริการครบวงจร

สร้างบ้าน

ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง จนสร้างแล้วเสร็จ กรณีนี้จะให้ความสะดวกสบาย กับเจ้าของ บ้าน ในแง่ของการติดต่อ

ประสานงาน กับบริษัทรับสร้างบ้าน เพียงเจ้าเดียว แต่อาจจะมีข้อ จำกัดเรื่องแบบบ้าน ที่ยังไม่ตอบโจทย์ เรื่องดีไซน์ ซึ่งการปรับแก้ไข

แบบรวมถึงวัสดุ บ้านแฝด ที่ทางบริษัทมักมีมาตรฐาน ให้เลือกนั้น จะขึ้นอยู่กับงบประมาณ จึงไม่สามารถ ปรับแก้ได้มากนัก อีกทั้งรูปแบบ การก่อสร้าง ก็จะต้องสร้างตามความถนัด ของบริษัท รับสร้างบ้านนั้นๆ ด้วย

หากเจ้าของบ้าน หลายท่านอาจเลือก ที่จะว่าจ้างสถาปนิก และผู้รับเหมาเอง เพราะต้องการแบบบ้าน ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งด้านดีไซน์

ผ่านการวิเคราะห์ แบบตั้งแต่ตำแหน่งที่ตั้ง ทิศทางการวางอาคาร ให้เหมาะสมกับทิศทางแดด ลม พฤติกรรมการ ใช้สอยพื้นที่ ฟังก์ชั่นการใช้งาน

สร้างบ้าน

และการเลือกใช้วัสดุ ที่หลากหลาย รวมไปถึงต้องการ เลือกผู้รับเหมา ที่มีความสามารถ ในการก่อสร้างตามแบบ สถาปนิกและความถนัด

ในการก่อสร้าง ที่ต่างกันออกไป ในแต่ละเจ้า และกรณีนี้ เจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้คัดหาสถาปนิก และผู้รับเหมา ที่มีคุณภาพงานที่ดี

มีความรับผิดชอบ บ้าน รวมถึงต้องประสานงาน ด้วยตนเอง และต้องมีระยะเวลาเผื่อสำหรับ การออกแบบและก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ รวมถึงควรกำหนดงบประมาณ ให้ดีไม่บานปลาย อีกด้วย

การจะสร้างบ้านใหม่ เตรียมงบประมาณอย่างไรดี

ซึ่งในส่วนการ เตรียมงบประมาณ หากเลือกที่จะซื้อบ้าน โครงการนั้น กรณีไม่ซื้อด้วยเงินสด และจะขอสินเชื่อบ้าน กับธนาคาร ควรประเมิน

ความสามารถ HOME และสภาพคล่อง ทางการเงินของตัวเอง รวมถึงภาระหนี้สิน อื่นที่มีอยู่ เพื่อขอวงเงินกู้ ที่เหมาะสม และควรมีเงินดาวน์

อย่างน้อย 10-20% ของมูลค่าบ้าน เนื่องจากธนาคาร มักปล่อยสินเชื่อ ที่ 80-90% ของมูลค่าบ้าน ซึ่งนอกจากราคาบ้าน แล้วต้องเผื่องบ

สำหรับตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ฟ้าต่างๆ ที่จำเป็น ค่าส่วนกลาง รวมถึงค่า ต่อเติมเพิ่มพื้นที่ ใช้สอยหากมีแผน ในอนาคตอีกด้วย

การว่างจ้างสถาปนิก

ในส่วนกรณี ต้องการว่างจ้างสถาปนิก ออกแบบและหา ผู้รับเหมาเองนั้น ค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ค่าบริการวิชาชีพ สถาปนิก

build a house

และค่าก่อสร้าง ภูเก็ต วิลล่า ในส่วนค่าบริการวิชาชีพ สถาปนิกหรือค่าจ้าง สถาปนิกเพื่อออกแบบนั้น หมายรวมถึงค่าจ้างวิศวกร คำนวณโครงสร้าง

งานระบบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 7.5% ของมูลค่า ก่อสร้างบ้าน สำหรับการออกแบบบ้าน พักอาศัยทั่วไป ที่มูลค่าก่อสร้าง

ไม่เกิน 10 ล้านบาท (อ้างอิงจากคู่มือสถาปนิก พ.ศ. 2547 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์) หากมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท

ก็จะมีวิธีการคิดค่าบริการ ตามสัดส่วน ทั้งนี้แต่ละบริษัทออกแบบ หรือสถาปนิก Freelance แต่ละท่านจะอ้างอิง ตามราคามาตรฐานหรือ

อาจจะแตกต่างจากนี้ บ้านหรู ได้ตามประสบการณ์ การทำงาน และความยากง่ายของงานออกแบบ หรือปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งท่านต้องสอบถาม

และศึกษารายละเอียดราคา Phuket Villas สัญญาการทำงาน กับทางบริษัทออกแบบหรือสถาปนิกท่านนั้นๆ โดยตรง

สำหรับส่วนของค่าก่อสร้างบ้าน

ส่วนของค่าก่อสร้างบ้านนั้น ปกติจะมีแนวโน้ม ที่สูงขึ้นทุกปี ขึ้นอยู่กับค่าวัสดุและค่าแรงงาน ก่อสร้างในปัจจุบัน เจ้าของบ้านสามารถ

build a house

ประเมินราคาค่า ก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อเตรียมงบประมาณ ก่อสร้างได้จากราคา ค่าก่อสร้างต่อตร.ม. ของพื้นที่ใช้สอย ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2564) ค่าก่อสร้างบ้านโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 15,000-18,000 บาทต่อตร.ม. อาจมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ ได้ เช่น

สร้างบ้านใน กทม. และปริมณฑล อาจมีราคา ที่สูงกว่าสร้างในพื้นที่ ต่างจังหวัดเนื่องจากค่าแรงที่แตกต่างกัน หรือแหล่งที่มาของวัสดุ

ค่าขนส่งวัสดุ ดังนั้น หากบ้านมีพื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม. ค่าก่อสร้างเบื้องต้นจะอยู่ที่ 200 x (15,000-18,000) บาท = 3,000,000-3,600,000 บาท

ซึ่งราคาดังกล่าวนี้ จะยังไม่ใช่ราคา ค่าก่อสร้างที่แท้จริง แต่ใช้สำหรับประมาณการ ในการเตรียมงบประมาณได้ สำหรับราคาค่าก่อสร้าง

ที่แท้จริงนั้นเจ้าของบ้าน ต้องพิจารณาจากแบบก่อสร้าง และ BOQ หรือรายการแสดงปริมาณงาน และราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ถอดมาจาก

แบบก่อสร้างอย่างละเอียด โดยผู้ออกแบบ หรือผู้รับเหมาราย ที่เจ้าของบ้านเลือกว่าจ้าง ให้ดำเนินการก่อสร้างให้ และนอกจากค่าว่าจ้าง

build a house

สถาปนิกออกแบบ และค่าก่อสร้าง ดังที่กล่าวมาแล้ว เจ้าของบ้านควรเตรียมงบประมาณเผื่อสำหรับ ค่าออกแบบตกแต่งภายใน ค่าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือสำรองค่าใช้จ่าย ในกรณีที่บานปลายไว้อีกด้วย

สำหรับทั้งหมดที่กล่าวมาเบื้องต้น น่าจะช่วยให้เจ้าของบ้านหลายๆ ท่านมีแนวทางในการตัดสินใจ เลือกซื้อบ้านหรือใช้บริการออกแบบก่อสร้าง รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเองได้ รวมถึงสามารถคำนวณงบ ประมาณค่าแบบ ค่าก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณ ที่ตั้งไว้อีกด้วย


อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป: แนวทาง สร้างบ้านใหม่

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa