แนวทาง สร้างบ้านใหม่

Guidelines for building a new house
Guidelines for building a new house

แนวทาง สร้างบ้านใหม่ 4 เคล็ดลับทำอย่างไรได้บ้าง

แนวทาง สร้างบ้านใหม่ การจะมี บ้าน สักหลังนั้น สามารถทำได้ หลายวิธี บางคนอาจเลือกซื้อบ้าน มือหนึ่งหรือมือสอง ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แนวทาง สร้างบ้านใหม่

ในทางกลับกัน หากเจ้าของบ้าน มีที่ดินเป็นของตัวเอง หรือตั้งใจ จะซื้อที่ดินทำเลที่ถูกใจ เพื่อลงหลักปักฐาน อยู่อาศัยระยะยาว

ย่อมต้องทำ การสร้าง บ้าน ใหม่ขึ้น มาบนที่ดินนั้นๆ ซึ่งโดยหลัก แล้วสามารถเลือกได้ 4 แนวทาง ดังต่อไปนี้

การสร้างบ้านใหม่โดยใช้บริการทีมสถาปนิกออกแบบ และจัดหาผู้รับเหมา

โดยข้อดีคือ ได้แบบบ้าน ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และลักษณะที่ดิน มีรูปแบบไม่ซ้ำใคร โดยสถาปนิก จะออกแบบบ้าน ภายใต้ข้อกำหนด

แนวทาง สร้างบ้านใหม่

กฎหมายต่างๆ รวมถึงประสานงาน กับวิศวกรทั้งงานโครงสร้าง และงานระบบ เพื่อทำแบบก่อสร้าง พร้อมลงนามรับรอง แบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

ทั้งนี้ ในสัญญาว่าจ้าง สถาปนิกอาจครอบคลุม ถึงบริการอื่น ได้แก่ การจัดทำเอกสารราคา กลางค่าก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษา และดูแลงาน ในช่วงก่อสร้าง

ซึ่งแนวทางนี้ เจ้าของบ้าน HOME จะต้องเผื่อเวลา ช่วงการจัดทำแบบ และเตรียมงบประมาณ สำหรับค่าบริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วย

รวมถึงต้องจัดหา ผู้รับเหมาและผู้ควบคุม งานก่อสร้างเอง โดยสถาปนิกจะเป็นที่ปรึกษา ในการคัดเลือก ผู้รับเหมาทั้งนี้ เจ้าของบ้าน

ควรเลือกสถาปนิก วิศวกร ที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ เพื่องานที่มีมาตรฐาน และในขั้นตอน การออกแบบ ควรปรับแก้แบบ

ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนลงมือก่อสร้าง หลีกเลี่ยงการแก้ แบบขณะก่อสร้างหากไม่จำเป็น เพื่อป้องกันปัญหา ก่อสร้างล่าช้า และงบประมาณบานปลาย

การสร้างบ้านใหม่โดยใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน

เพราะเป็นบริการ แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา จัดทำแบบ และก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ เป็นบ้านหนึ่งหลัง มีทั้งสถาปนิก วิศวกร

แนวทาง สร้างบ้านใหม่

และทีมงานก่อสร้างครบถ้วน ทั้งนี้ บ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน อาจจะมีวิธี การก่อสร้างที่แตกต่างกัน หรือมีความเฉพาะตัว เช่น บ้านที่ก่อสร้าง

ด้วยระบบ โครงสร้างสำเร็จรูป บ้านประหยัดพลังงาน ที่ใช้วัสดุ ลดความร้อน บ้านระบบโมดูลาร์ เป็นต้น โดยจะให้บริการอยู่ 2 รูปแบบ คือ

ก่อสร้างบ้านจากแบบ สำเร็จรูปที่เจ้าของบ้านเลือก วิธีนี้ จะไม่สามารถปรับแก้แบบได้ หรืออาจทำได้ home เพียงเล็กน้อย โดยแต่ละแบบ จะมีหลายราคาตามสเปควัสดุ ที่เลือกใช้

มีบริการออกแบบ โดยสถาปนิกและก่อสร้างตามแบบ ซึ่งแบบบ้าน ที่ได้อาจไม่แหวกแนว ภูเก็ต วิลล่า หรือมีแนวคิด โดดเด่นมากนัก เพราะต้องยึดตาม วิธีก่อสร้างบ้านที่บริษัทชำนาญ

เนื่องจากการใช้บริการบริษัท รับสร้างบ้านมีข้อดี คือ คุมงบประมาณได้ค่อนข้างแน่นอน เจ้าของบ้านติดต่อ กับบริษัทรับสร้างบ้านที่เดียวจบ

ไม่ต้องจัดหาผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเอง แต่ควรหาที่ปรึกษาคนกลางระหว่างเรา กับบริษัทฯ เพื่อช่วยให้งานก่อสร้าง

เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ HOME IN PHUKET เจ้าของบ้านควรเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่น่าเชื่อถือ มีประวัติผลงานที่ดี

สร้างบ้านใหม่โดยใช้แบบบ้านฟรีหรือหาซื้อแบบบ้าน และจัดหาผู้รับเหมา

สำหรับแบบบ้านฟรี บางชุดอาจมีรายละเอียด ครบเพียงพอที่จะใช้ ก่อสร้างได้ แต่บางชุด ก็มีเพียงแบบผังพื้น แต่ละชั้น รูปตัด รูปด้าน

แนวทาง สร้างบ้านใหม่

และภาพสามมิติ หรือทัศนียภาพ ซึ่งต้องนำไปว่าจ้าง ทีมสถาปนิกพัฒนาแบบและจัดทำ แบบก่อสร้างต่อไป ส่วนแบบบ้าน ที่ซื้อมานั้น

มักจะมีรายละเอียดครบถ้วน Phuket Villas ซึ่งนำไปก่อสร้างได้ โดยเจ้าของบ้านอาจซื้อเอกสาร ราคากลางค่าก่อสร้าง (BOQ) เพิ่มเติม เพื่อนำไปให้ ผู้รับเหมาประกวดราคา ค่าก่อสร้าง

โดยแบบบ้านฟรี และแบบบ้านที่หาซื้อ มักมีค่าก่อสร้าง ระบุไว้ทำให้เรารู้งบประมาณคร่าวๆ อย่างไรก็ตาม แบบบ้านที่ได้ ก็อาจจะไม่ลงตัว

กับที่ดินของเรา หรือตอบโจทย์ การใช้สอยได้ ไม่ครบถ้วนนัก ซึ่งอาจต้องปรับแบบบางส่วน บางแบบที่มีการออกแบบ โครงสร้างใต้ดินไว้แล้ว

Guidelines for building a new house

ควรให้วิศวกรพิจารณา ความเหมาะสม กับลักษณะพื้นที่ ของเราด้วย นอกจากนี้ เจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ควบคุมอาคาร

โดยเฉพาะเรื่อง ระยะถอยร่นต่างๆ เพราะเป็นเงื่อนไข สำคัญสำหรับ การคัดเลือกแบบบ้าน ในเบื้องต้น และเมื่อได้แบบแล้วก็จะต้องจัดหา ผู้รับเหมาก่อสร้างรวม ถึงผู้ควบคุมงานก่อสร้างเอง เช่นเดียวกับการใช้บริการสถาปนิก

สร้างบ้านใหม่โดยการซื้อบ้านสำเร็จรูป

สำหรับ“บ้านสำเร็จรูป” หรือที่เรียกกันว่า บ้านพรีแฟบ (Prefab) บ้านน็อคดาวน์ (Knock Down) เป็นบ้านที่ผลิต ชิ้นส่วนจากโรงงาน

Guidelines for building a new house

และนำมาติดตั้ง หรือประกอบ ในพื้นที่ก่อสร้าง สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ควบคุมงบประมาณได้ดี โครงสร้างบ้านมักเป็นวัสดุเบาอย่าง

เหล็ก ไม้ หรืออาจเป็นบ้าน โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต ที่ปรับจากตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งนี้ เจ้าของบ้านมักจะต้องเตรียม โครงสร้างใต้ดิน (เสาเข็ม ฐานราก) ระบบไฟฟ้า และระบบ ประปาสุขาภิบาล รองรับไว้ก่อน

ซึ่งบ้านสำเร็จรูป มักมีแบบค่อนข้างจำกัด เพราะต้องผลิตจำนวนมาก จึงจะคุ้มทุน ส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยนแบบไม่ได้ วัสดุก่อสร้างก็มักกำหนด

Guidelines for building a new house

ตายตัวเป็นมาตรฐาน อาจเปลี่ยนได้เพียงสี หรือรุ่นตามที่บริษัท กำหนดเท่านั้น และมีข้อจำกัด หากต้องการปรับปรุง หรือต่อเติมในอนาคต

นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องตำแหน่ง ที่ดินว่ามีความสะดวก ในการเดินทางขนส่ง และดำเนินการก่อสร้างเพียงใด หากอยู่ในซอยลึก ถนนแคบ

เข้าถึงยาก มักไม่เหมาะ บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว เนื่องจากรถหกล้อ หรือรถเครนขนาดใหญ่ ที่ใช้ขนชิ้นส่วนต่างๆ อาจไม่สามารถเข้าถึงได้

เห็นว่าการสร้างบ้านสักหลังนั้น บนที่ดินของเรานั้น อาจเป็นได้ทั้งการนำแบบบ้านมาให้ผู้รับเหมาสร้าง โดยแบบบ้านอาจได้ มาจากการจ้างสถาปนิก

ออกแบบ หรือใช้แบบบ้านที่มีขาย หรือแจกฟรี กับอีกทางหนึ่งคือ ใช้บริการจากบริษัทรับสร้างบ้านทั่วไป หรือผู้ให้บริการสร้างบ้านน็อคดาวน์

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็สรุปออกมาเป็น 4 แนวทางสร้างบ้านตามที่ได้เล่าไปทั้งหมด ให้เจ้าของบ้านได้พิจารณาตามความถนัดรวมถึงความเหมาะสมด้านงบประมาณ


อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป: สร้างบ้าน

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa