แบบบ้านสไตล์ไทยๆ

Thai style house
Thai style house

แบบบ้านสไตล์ไทยๆ สถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์สะท้อนภาพชีวิตแบบไทย

แบบบ้านสไตล์ไทยๆ ปัจจุบันการสร้างบ้าน ยังคงถูกพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด… แต่ยังคงเอกลักษณ์เดิม เช่นเดียวกับบ้านทรงไทย บ้านสไตล์ไทย เจ้าของ บ้าน ผู้รับเหมา สมัยใหม่ได้มีการประยุกต์ แบบบ้านสไตล์ไทยๆ ให้มีความทันสมัย โดยมี 5 แบบ ที่ยอดฮิตที่สุดได้ถูกรวบรวมในบทความนี้ ไปดูกันเลย

แบบบ้านสไตล์ไทยๆ

ลักษณะของแบบบ้านสไตล์ไทยๆ

เป็นสถาปัตยกรรมไทย เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ไทย ที่สะท้อนภาพชีวิตแบบไทย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อม

โดยเฉพาะในเรื่อง “บ้าน” หรือ “เรือน” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผูกพันมาตั้งแต่เกิด แม้ว่าปัจจุบันการดำเนินชีวิต และรูปลักษณ์ของบ้าน จะแปรเปลี่ยนไป แต่หากมองกันอย่างลึกซึ้งแล้ว ชีวิตในบ้านของคนไทยยังไม่เคยเปลี่ยน

ซึ่งค่านิยมบางประการ ยังคงดำเนินการสืบทอด จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บ้าน มิได้มีความหมายเพียง

แบบบ้านสไตล์ไทยๆ

เป็นที่อาศัยนอนในตอนกลางคืน และออกไปทำงานตอนเช้าเท่านั้น แต่บ้านคือที่อยู่อาศัย ของครอบครัวที่มีชีวิตชีวา มีความรักและความอบอุ่น เป็นที่พึ่งในทุกโมงยามที่ต้องการ

ดังนั้นบ้านจึงเป็นที่ ที่คนอยากให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในชีวิตสิ่งหนึ่ง บ้านไทยหรือเรือนไทยในความคิด ของคนทั่วไปคงเป็นภาพบ้านไทยภาคกลาง ที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีหลังคาแหลมสูงชัน ประดับด้วยตัวเหงา มีหน้าต่างบานสูงรอบ ๆ ตัวบ้านอาจเป็นบ้านเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มบ้านก็ได้

โดยลักษณะของบ้านไทย ภูเก็ต วิลล่า ดังกล่าวชี้ชัดให้เห็นถึงภูมิปัญญา ของคนโบราณ ทั้งช่างปลูกบ้าน และช่างออกแบบ ที่ปลูกบ้านเพื่อนประโยชน์ และความต้องการใช้สอย และแก้ปัญหาของผู้อยู่อาศัย เป็นแบบบ้านที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เพราะบ้านไทยจึงเป็นหนึ่ง ในเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอันน่าภูมิใจ คนไทยส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและอยู่ในเขตมรสุม

จึงมีฝนตกชุกในหน้าฝน Phuket Villas บางทีหรือเกือบทุกปีจะเกิดน้ำท่วม คนไทยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งทำสวน ทำนา ทำไร่ ทำประมง แม่น้ำลำคลองจึงเปรียบเสมือนเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงชีวิต ที่นี่จึงเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งพักผ่อน และเป็นเส้นทางคมนาคม

ซึ่งคนไทยภาคกลาง จึงนิยมปลูกบ้าน อยู่ริมฝั่งน้ำสายเล็กสายน้อย เมื่อยามน้ำหลากน้ำก็จะไหลท่วมบ้านเรือน คนไทยแต่ก่อนไม่รู้จักการ ถมที่ดินหนีน้ำท่วม จึงปลูกบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง ซึ่งให้ประโยชน์หลายด้าน

ทั้งช่วยให้ลมผ่านสะดวก ทั้งเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย หรือคนร้ายในยามค่ำคืน และยังเป็นการป้องกันน้ำท่วม ถึงตัวบ้านอีกด้วย ใต้ถุนบ้านนี้ในยามปกติอาจใช้เป็นที่สันทนาการ ของครอบครัวคือ เป็นที่พักผ่อน

หรือที่เล่นของเด็ก ๆ หรือใช้รวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทอผ้า ตั้งเตาหรือกระทะทำขนมกวนต่าง ๆ และไว้เก็บสิ่งของทั้งใหญ่และเล็ก ยามเมื่อน้ำหลากมาก็ย้ายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จากใต้ถุนขึ้นไว้บนตัวเรือน ใต้ถุนที่ยกสูงนี้ นิยมให้สูงกว่าระดับศีรษะคนยืน เพื่อให้เดินได้สะดวก

อย่างที่กล่าวแล้วว่า ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน แสงแดดจัดจ้า อากาศโดยทั่วไปจึงร้อนถึงร้อนจัด โดยเฉพาะในหน้าร้อน บ้านจึงเป็น สถานที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่อาศัย ภูมิปัญญาของการปลูกบ้านไทยคือ

การออกแบบให้เป็นหลังคาทรงสูง เพื่อให้อากาศภายในเบาลอยตัวอยู่ ขณะที่ความร้อนจะถ่ายเทสู่ตัวบ้านหรือภายในห้องได้อย่างช้า ๆ เนื่องจากระยะความสูงของหลังคาทำให้ภายในตัวบ้านเย็นสบาย แม้จะมีห้องและฝากั้น

แต่ก็มี HOME IN PHUKETพื้นที่เพียง 40% ที่เหลืออีก 60% เป็นชานเปิดโล่ง ทำให้ลมพัดผ่านได้สะดวก ทั้งลมจากใต้ถุนสูงที่พัดขึ้นมาข้างบนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สายลมเย็นจะพัดผ่านในบ้านตลอดเวลา

แบบบ้านสไตล์ไทยๆ

โดยลักษณะอีกอย่างหนึ่งของบ้านไทยที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาอากาศร้อนคือ การสร้างชายคาหรือไขรา ให้ยื่นยาวออกคลุมตัวบ้านมากกว่าบ้านทรงยุโรป เป็นการป้องกันแดดไม่ให้เผาฝาบ้านให้ร้อน ป้องกันฝนสาด แดดส่อง ห้องจะได้เย็นตลอดทั้งวัน

รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำให้บ้านไทยเป็นบ้านที่ร่มเย็นคือ “ความโปร่ง” ซึ่งเกิดจากการออกแบบฝาบ้านให้มีอากาศผ่านได้ เช่น ใช้ฝาสำหรวด หรือฝาขัดแตะ หน้าจั่วของบ้านทำเป็นช่องโปร่งให้ลมผ่านได้

สำหรับลักษณะเด่น ชัดอีกประการของบ้านไทยคือ รูปทรงบ้านที่มีระเบียบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน จะแลเห็นได้ตั้งแต่ชานหน้าเรือน ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งรับลม คนนั่งจากชานเรือนจะมองเห็นมุมกว้าง ทำให้รู้สึกโล่งโปร่งใจโปร่งตา

ถัดจากชานเข้ามาเป็นระเบียงที่ใช้รับรองแขก จัดงานตามประเพณีนิยม หรือคติทางศาสนา เช่น ทำบุญเลี้ยงพระ โกนจุก แต่งงาน ตากอาหารแห้ง และที่นอนชานมักใช้ปลูกไม้กระถาง วางอ่างน้ำ ปลูกตะโกดัดและบอนไซ

ซึ่งคนแต่ก่อนนิยมปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว้เชยชม และอาจจัดมุมใดมุมหนึ่ง ของนอกชานในที่ลับตาคนเป็นที่อาบน้ำก็ได้

1.แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ใต้ถุน

หากเมื่อนึกถึงบ้านทรงไทย ภาพที่คิดในหัวต้องมีใต้ถุน เพราะเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย แสดงถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนไทย ซึ่งปัจจุบัน บ้านที่มีใต้ถุนก็ยังคงถูกนำมาสร้าง

แบบบ้านสไตล์ไทยๆ

จะถูกปรับเปลี่ยน โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต ใต้ถุนบ้านให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ไม่ใช่แค่มีไว้ต้อนรับแขก เช่น ใต้ถุนบ้านสำหรับออกกำลังกาย , ใต้ถุนบ้านปลูกพืชผักสวนครัว , ใต้ถุนบ้านสำหรับทำเป็นโรงจอดรถ เป็นต้น เพื่อทำให้ใต้ถุนบ้านทรงไทยมีความแข็งแรงมากขึ้น

2.บ้านทรงไทยประยุกต์ ชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอยบริเวณบ้าน

สำหรับแบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว เหมาะสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ เนื่องจากป้องกันอุบัติเหตุ การจากขึ้นบันได

Thai style house

ซึ่งจุดเด่นของบ้านชั้นเดียวทรงไทย คือ สามารถทำความสะอาดง่าย , ต่อเติมหรือรีโนเวทบ้านทรงไทย ง่ายกว่า ถูกกว่าบ้านสองชั้น ,

ถอดแบบบ้านถูกกว่าบ้านสองชั้น บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว และ การต่อท่อประปาเดินสายไฟ ท่อน้ำง่าย สะดวกกว่า บ้านชั้นเดียว ง่ายต่อการต่อเติม รีโนเวทบ้านทรงไทยให้แข็งแรง ทนทานมากขึ้น

3.แบบบ้านไทยประยุกต์ สไตล์โคราช

อีกแบบบ้านทรงไทยสไตล์โคราช เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ ของความเป็นไทย เนื่องจากทำจากไม้ทั้งหลัง บ้านจะถูกสร้างขึ้นแบบปลอดโปร่ง

Thai style house

มีใต้ถุนที่เป็นเสน่ห์ของบ้านสไตล์นี้ ที่สำคัญ บ้านทรงไทยแบบโคราช เป็นบ้านที่มีมูลค่าสูงมาก เนื่องจากใช้ไม้สัก ไม้เต็งทั้งหลัง

ข้อแนะนำสำหรับการปรับบ้าน บ้านจัดสรร ทรงไทยประยุกต์แบบโคราช เนื่องจากใช้ไม้ทั้งหลังและเป็นไม้ที่มีอายุยืนยาว แข็งแรงทนทานอยู่แล้ว แต่บ้านทรงนี้ไม่ได้ใส่ใจเรื่องหลังคามากนัก

ดังนั้น ควรเปลี่ยนหลังคาโดยใช้เป็น หลังคาเมทัลชีท (Metal sheet)  เพราะหลังคาเมทัลชีทเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการต่อเติม รีโนเวทได้ดี เพราะ ง่ายต่อการติดตั้ง

4.แบบ บ้านทรงไทยทำร้านค้า ร้านค้าในบ้าน

ซึ่งพูดได้เลยว่า ในยุคปัจจุบันนี้ การเปิดร้านค้าที่ ไม่ต้องเสียค่าเช่าเป็นสิ่งที่ช่วยประหยัด งบประมาณได้ดีที่สุด ซึ่งการสร้างบ้านทรงไทย ที่สามารถทำเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านกาแฟย้อนยุค ก็ถือเป็นอีกหนี่งไอเดียที่ถูกนำมาสร้างมากเช่นกัน

Thai style house

สำหรับข้อดีของการ บ้านสวย สร้างบ้านทรงไทย ที่สามารถแบ่งโซนทำเป็นที่ค้าขาย คือ ทำให้ร้านมีเอกลักษณ์ ดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจน มีมุมถ่ายรูปที่ไม่เหมือนร้านอื่น ประหยัดงบค่าเช่าที่ เป็นต้น

5.บ้านทรงไทยเปลี่ยนจากไม้เก่าเป็นโครงเหล็ก

เพราะแบบบ้านทรงไทย แบบสุดท้ายที่ฮิต และทันสมัยมากที่สุด คือ บ้านไทยรีโนเวท แบบบ้านทรงไทยเปลี่ยนไม้เก่า เป็นเหล็กทั้งหลัง

Thai style house

เป็นการรีโนเวทบ้านทรงไทย สมัยเก่าโดยทำการเปลี่ยนวัสดุเดิม เช่น ไม้ ปูน อิฐ ที่ชำรุดง่าย อายุการใช้งานสั้น เปลี่ยนเป็นใช้เหล็กทั้งหลัง

แต่จุดสำคัญคือ ยังคงเอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นไทยอยู่ เช่นการเปลี่ยนหลังคาที่ทำจากไม้เก่าๆ เป็นแผ่นเมทัลชีท แผ่นเหล็กรีดลอน

โดยใช้สีและลอนให้ดูทันสมัย แต่ยังคงคุมโทนสีเดิมอยู่ หรือ การเปลี่ยนโครงสร้างบ้านจากไม้ที่ง่ายต่อการผุพัง เป็นเหล็กที่แข็งแรงที่สุด

อย่างเช่น เหล็ก h-beam ทำเป็นโครงสร้างบ้านขึ้นมาแทน เพราะว่า เหล็กเอชบีมเป็นเหล็กที่มีมาตรฐานสูง สามารถรับน้ำหนักมากๆได้


อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป: รีวิว บ้านบนเนินเขา

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa